Selvbetjening

Ved hjelpe av menyen til venstre kan du velge ulike selvbetjeningsfunksjoner:

  1. Til selvbetjeningsportalen - Her finner du elektroniske skjemaer du kan fylle ut på internett og sende inn elektronisk.

  2. Møtekalender og sakspapirer - Her finner du oversikt over møter i de ulike utvalgene, og du kan også lese eller laste ned sakskart og tilhørende dokumenter

  3. Postliste - Her får du en oversikt over innkommet og utgående post fra kommunen. Utgående post som ikke er unntatt offentlighet, kan lese eller lastes ned. Når det gjelder innkommet post, er det bare dokumenttittelen som vises, ikke selve dokumentet. All post blir behandlet i samsvar med reglene i Off.loven ( Lov om offentlighet i forvaltningen av 19.juni 1970 nr.69) - enten posten mottas elektronisk, direkte eller pr. brev. Dette betyr derfor at man må være forberedt på at innholdet i henvendelsen kan bli offentlig kjent via kommunens postlister eller via den politiske møtemodul. Dokumenter som er eldre enn 90 dager, vil automatisk fjernes.

  4. Søk i arkivet - Her kan du søke opp saksbehandlingsdokumenter som ikke er unntatt offentlighet

  5. Søk etter ansatte - Her kan du søke opp ansattes kontaktinformasjon


Sist endret 20.09.2012
Fant du det du lette etter?
Login for redigering