Varsel om oppstart av planarbeid Verket Skole. Høringsfrist 25. mai 2018

nome kommune til hjemmesider etc.png - Klikk for stort bilde  VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID VERKET SKOLE

Høringsfrist 25. mai 2018

I henhold til plan- og bygningslovens §§12-3,12-8 varsles det oppstart av planarbeid for 
Verket skole, felt B1 i Nome kommune.
Norhus Øst utfører planarbeidet.
 
 
 
Publisert av Heidi Elise Kvale. Sist endret 23.05.2018