Tilskudd til bygging av ny bolig/ kjøp av nyoppført leilighet.

Byggesøknad - Klikk for stort bilde Kommunestyret vedtok 15.09.2016 i sak 073/16 følgende vedtak:

1. Ordningen med tilskudd til bygging av ny bolig/kjøp av nyoppført leilighet, gjøres gjeldende for ferdigstilt bolig/kjøpt leilighet etter 1.7.2016

2. Det er en forutsetning at eier av boligen/kjøper er bosatt i Nome kommune på tidspunkt for utbetaling av tilskuddet.

3. Nyinnflyttere til Nome som kjøper hus i kommunen får ved første gangs kjøp kr 100.000,- utbetalt pr boenhet. Det er et vilkår at tilskuddsmottaker har vært bosatt på eiendommen og folkeregistrert i Nome kommune de siste 12 mnd.

Publisert av Sigrid Stoa. Sist endret 19.10.2016