Tildeling av nye vegnavn

(Gjelder veger og hytteområder i Nome som fra før ikke har hatt eget navn)

Nome kommunestyre har i sak 026/17 fattet vedtak om å tildele vegnavn/områdenavn til hytteområder, hyttefelt og helårsveger som i dag ikke har eget vegnavn.

 

Publisert av Sigrid Stoa. Sist endret 04.01.2018

Fritidsbygg, setre og koier utenfor dagens adresseområde kan nå bli tildelt offisiell vegadresse. Den enkelte adressat vil bli tilskrevet ved nummertildelingen.

For det foreslåtte vegnavnet Deilavegen er det reist navnesak for skrivemåten, navnet er derfor ikke endelig.

Endring: Nome kommunestyre har også i sak 025/17 fattet vedtak om å endre Lensmannsvegen i Lunde til Lensmann Otterstads veg. Det er bare vegnavnet som endres, ikke eksisterende adressenummer eller vegparsell.

Vegnavnskilting for de nye vegnavnene og tildeling av vegadresser vil pågå utover året 2018.

 

Fullstendig liste over de nye veg- og områdenavnene finner du her. (PDF, 356 kB)

 

Kommunestyret er beslutningsmyndighet i navnesaker. Vedtak om vegnavn er ikke et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Det er derfor ikke klageadgang på de vedtatte vegnavne.