Punktering av kanadagåsegg i Nome og Sauherad

Kanadagås - Klikk for stort bilde

 Fylkesmannen i Telemark har gitt kommunene Nome og Sauherad tillatelse til å punktere egg av kanadagås for perioden 2014 og til og med 2018. 

Publisert av Sigrid Stoa. Sist endret 02.05.2018

Trenger tips:
Det trengs tips om reir i vårsesongen slik at kommunens folk kan iverksette tiltak ved å punktere egg. Tips kan gis til:

  • Midt-Telemark Landbrukskontor v/ Øystein Saga 35 95 77 73
  • Fagrådet for vilt og innlandsfiske i Nome v/ Hans Arne Vibeto 91 59 26 05
  • Vilt og fiske utvalget i Sauherad v/Thorleiv Holtskog 90 18 42  03.

Prosedyre: Alle eggene i reiret punkteres, bortsett fra ett. Dette er fordi at gåsa skal fostre opp en unge slik at en unngår omlegging av nye egg. Punktering av egg er derfor en bedre metode enn innsanking av egg, da dette ofte kan føre til omlegging av nye egg og at gåsa finner andre steder å hekke.  Formål: Formålet er  å redusere bestanden av kanadagås som et tillegg til ordinær jakt. En reduksjon i bestanden av gås vil bidra til mindre konflikter med tilgrising av badeplasser, friluftsområder og beiteskader i landbruket.

Informasjon fra Landbrukets hus