Oppfordring om å stenge skogvegnettet i Telemark

Skogbrann - Klikk for stort bilde

Fylkesmannen oppfordrer skogeiere og andre eiere av vegsystem i skogområdene til å låse bomsystem eller på annen måte redusere unødig bruk av skogsveger. Denne oppfordringa gjelder fram til værsituasjonen endrer seg og skogbrannfaren er vesentlig redusert.

 

Publisert av Sigrid Stoa. Sist endret 16.07.2018

Samtidig oppfordres det om å sette opp informasjonsplakater ved innfartsårer og sentrale turområder. Skogbrannfareplakater fåes ved å kontakte Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: trykksak@dsb.no, eller kan skrives ut på fargeprinter fra denne lenken: Skogbrannplakat.pdf.

Bakgrunn for denne sterke oppfordringen er den ekstreme situasjonen vi har i fylket i dag med knusktørre skog- og utmarksområde og fortsatt utsikt til tørt og varmt vær. Ved å begrense motorisert ferdsel innover i skogområder vil vi redusere ferdsel og risikoadferd i utilgjengelige og fjerntliggende område. Responstid er ofte helt avgjørende for å unngå store katastrofer. Fylkesmannen forventer at alle tar ansvar og gjør sitt for å unngå farlige situasjoner.

Telemark har omlag 500 mil med skogsbilveger og i tillegg omfattende traktorvegnett. Fylkesmannen regner med at ca en tredjedel av skogsbilvegene kan låses med bom, men at disse vegene dekker to tredjedeler av skogarealet med vegdekning.