Informasjon om Fenprosjektet

Kort informasjon om geologiske undersøkelser som foregår 

Publisert av Sigrid Stoa. Sist endret 01.11.2017

Fensfeltet, et geologisk svært komplekst område ved Norsjø i Telemark øst for Ulefoss, består av en mengde spesielle bergarter. Disse bergartene ble dannet under en kalksteins­vulkan for ca 580 millioner år siden. Selve vulkanen er erodert helt ned og bergartene vi nå finner på overflaten i Fensfeltet ble dannet i jordskorpa under vulkanen.
Fensfeltet har stor internasjonal interesse i forsknings-sammenheng Fensfeltet er også spesielt interessant mht mulig framtidig utnyttelse av mineralressurser som finnes i dette feltet og som er kritiske for gjennomføring av “det grønne skiftet”.

 

Mer informasjon og nytt geologisk kart over Fensfeltet (PDF, 498 kB)