Hovedopptak til barnehagene

Søknadsfrist til Hovedopptaket er 15. mars. Det er samme søknadsfrist for endringer av opphold og ønske om overflytting til en annen barnehage. Du finner vårt elektroniske søknadssenter her.  Selv om du fortsatt står på venteliste dette barnehageåret, må du søke på nytt.

 

Publisert av Sigrid Stoa. Sist endret 30.08.2017

Første dag i barnehagen er 21. august (planleggingsdager for personalet 16.,17. og 18. august).

I tillegg til hovedopptaket har vi Supplerende opptak med søknadsfrist 1.oktober for de som ønsker tilbud etter nyttår i barnehageåret. Vi har ingen opptak mellom supplerende opptak og 31.12. Søknader ellers i løpet av året behandles fortløpende.

Rett til barnehageplass
Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av oktober det året det blir søkt om barnehageplass. For å få denne retten må barn som er født før utgangen av august året før starte innen utgangen av august. Ettåringer født innen utgangen av september må starte innen utgangen av september året etter, og tilsvarende med barn født innen utgangen av oktober må starte senest i løpet av oktober. For å benytte seg av retten må det søkes til Hovedopptaket.

Stortinget har i statsbudsjettet for 2017 varsla at det kan komme en lovendring til våren. Den innebærer at barn født i november 2016 vil ha rett til barnehageplass i løpet av november i år. For å benytte seg av en eventuell rett må det søkes til Hovedopptaket.