Høring - privatisering av kommunale veger

Driftsutvalget vedtok i sak 065/17 å legge saken om privatisering av kommunale veger ut til offentlig høring. Saksdokumentene er tilgjengelige på rådhuset og biblioteket i Lunde. Høringsfristen er 4 uker. Saksdokumentene ligger også som filvedlegg til denne saken.

Høringsuttalelser kan sendes til Nome kommune pr post eller elektronisk til postmottak@nome.kommune.no innen fredag 01.12.2017

 

Publisert av Sigrid Stoa. Sist endret 05.12.2017