Høring - Politivedtekt for Nome kommune

Nome formannskap har i sak 028/17 vedtatt å legge ut forslag til politivedtekt ut til høring.

Høringsfrist 30.08.2017 kl. 12.00

Publisert av Sigrid Stoa. Sist endret 06.11.2017

Forslaget til Politivedtekt kan leses her (PDF, 253 kB)

Forslaget bygger på «Normalpolitivedtekt» av 1995. I forslagets §19, er inntatt at det på offentlig sted er forbudt;
Pkt. 4. å urinere
Pkt. 5. å mate måkefugler og andefugler

 Høringsuttalelse sendes til postmottak@nome.kommune.no og merkes "Høringsinnspill Politivedtekt"