Høring - Forskrift om politivedtekt for Nome kommune

Nome formannskap har i sak 028/17 vedtatt å legge ut forslag til politivedtekt ut til høring med høringsfrist 6. juni kl. 15:00

Forslaget til Politivedtekt kan leses her

Høringsuttalelse sendes til postmottak@nome.kommune.no og merkes Høringsinnspill Politivedtekt»

 

Publisert av Sigrid Stoa. Sist endret 06.11.2017