Eiendomsskatteliste 2018

I henhold til eiendomsskatteloven § 15, ligger skattelista 2018 ute til offentlig ettersyn
i rådhusets servicekontor i tre uker fra 1. mars.

Klage over taksten kan fremmes hvert år, så lenge det ikke er klaget på samme grunnlag
tidligere år, og må sendes skriftlig til eiendomsskattekontoret innen 20. april 2018 

Sist endret 01.03.2018