Budsjett 2018 - økonomiplan 2018 - 2021 i formannskapet

Økonomi - Klikk for stort bilde

Formannskapet har i møte torsdag 30. november behandlet årsbudsjettet for 2018, og økonomiplanen for perioden 2018 – 2021.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Anders Hjelseth (Senterpartiet) fremmet et tilleggspunkt som fikk 2 stemmer, og falt:
«Formannskapet går mot privatisering av kommunale veier. Inndekning kommer formannskapet tilbake til i budsjettmøtet i kommunestyret».

Representanter for alle politiske partier i formannskapet signaliserte at det vil bli jobbet med endringsforslag til rådmannens innstilling inn mot kommunestyrets behandling.

Budsjett og økonomiplan kommer til sluttbehandling i kommunestyret torsdag 14. desember. Møtet finner sted på Lunde 10-årige skole, og starter kl 14.00.

Rådmannens forslag i sin helhet framgår av budsjettets tekstdel, talldel, og innstilling. Disse følger som filvedlegg til denne teksten og kan lastes ned i sin helhet ved å trykke på linkene.

Formannskapets innstilling (PDF, 610 kB)

Rådmannens talldel (PDF, 452 kB)
Budsjettskjema 1A og 1B (PDF, 127 kB)
Budsjettskjema 2A (PDF, 179 kB)
Budsjettskjema 2B (PDF, 199 kB)

Rådmannens tekstdel (PDF, 3 MB)

Sist endret 05.12.2017